Skip to content

Etelä-Hämeen Ilves – Tiedotuslehti

ILVES-lehden aineisto- ja ilmestymisaikataulu 2022

N:o Aineisto     Ilmestyy

1. 4.2.2022       18.2.2022
2. 27.5.2022     10.6.2022
3. 19.8.2022      2.9.2022
4. 2.12.2022   16.12.2022

Ilves – Etelä-Hämeen reservijärjestöjen tiedotuslehti

”Ilves on meille vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeville tärkeä tiedotusväline. Emme voisi kuvitella, kuinka täällä Etelä-Hämeessä tulisimme toimeen ilman omaa piirilehteä. Tiedotustoiminnalla annamme ulkopuolisille kuvan reserviläisjärjestöistä, niiden toiminnasta, tavoitteista ja merkityksestä. Antamiemme tietojen tulee olla ehdottomasti oikeita ja luotettavia. Vain näin toimien voimme luoda maanpuolustustyölle myönteisiä asenteita sekä torjua vääriä ja kielteisiä tietoja.”

Oman piirilehtemme talous lepää pääosin ilmoitushankinnan varassa. Piirimme kerhot ja jäsenet voivat omalla aktiivisuudellaan edesauttaa Ilveksen olemassaoloa. Ilmoitushankinta on samalla myös hyvä varainhankintamahdollisuus kerhoille, sillä Tuki ry tilittää kerhon/yhdistyksen tilille osuutensa (50 %) heidän hankkimistaan ilmoituksista.

Ilmoitusmateriaali toimitetaan päätoimittajalle pääsääntöisesti sähköpostilla (pdf, jpg, tif).

Päätoimittaja Juhani Karvonen / Kerkkätie 9, 13300 Hämeenlinna / karvosenjussi@gmail.com / 040 506 7511
Vastaava päätoimittaja Antti Koskimäki / Liutuntie 33, 12520 Kormu / koskix@hotmail.com / 040 543 7118

Lehden julkaisijana ja kustantajana toimii Etelä-Hämeen Reserviläisjärjestöjen Tuki ry. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa (12-16 -sivuisena). Lehden levikki on noin 4400 kappaletta.

Mediakortti 2022 Ilmoitussopimus (docx) Ilmoitussopimus (pdf)